Organizatorzy:

Sponsor Generalny:

Sponsorzy:

Wyłączny partner:

Partnerzy:

 

Partnerzy medialni:

Z udziałem:


Ostateczny termin do zgłaszania referatów  15.08.2017 r.